Phát biểu trước đại diện của giới kinh doanh tại Thụy sỹ Tổng thống Ucraine V.Yushenko tuyên bố rằng, Ucraine sẵn sàng dành hai sự bảo đảm quốc tế không cho đặt căn cứ hạt nhân trên lãnh thổ của mình, căn cứ quân sự nước ngoài, đồng thời cả sự bảo vệ không phận cuả mình trong trường hợp gia nhập NATO.