(DN.ODESA) – Nhà chính trị học Victor Nhebogienko cho rằng sự mất giá có điều khiển của đồng tiền quốc nội là nhằm làm mất uy tín của chính phủ Yulia Timoshenko. “Là một cái giá đắt cho cuộc tranh giành quyền lực”