Luật số 3250-d “Về các uỷ ban điều tra lâm thời, uỷ ban điều tra đặc biệt và uỷ ban đặc biệt lâm thời của Rađa Tối cao Ucraina” được công bố và có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 21-3.

Toàn văn luật này với chữ ký của chủ tịch Rađa Tối cao Vladimir Litvin đã xuất hiện trên trang web của quốc hội Ucraina ngày hôm qua 20-3.

Như tin đã đưa ngày 15-1 Rađa Tối cao đã thông qua về tổng thể điều luật trên, điều chỉnh lại quy chế pháp lý và quy định hoạt động của các uỷ ban điều tra lâm thời, uỷ ban điều tra đặc biệt và uỷ ban đặc biệt lâm thời để tiến hành điều tra trong quá trình luận tội và bãi miễn chức vụ Tổng thống Ucraina.

Ngày 24-1-2009 văn bản luật đã được V. Litvin ký và chuyển cho tổng thống V. Yushenco ký. Tháng hai tổng thống đã trả lại luật cho Rađa Tối cao xem lại, có đưa ra những đề nghị của mình. Ngày 3-3 quốc hội đã vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống đối với luật về Uỷ ban điều tra lâm thời. Có 391 đại biểu bỏ phiếu ủng hộ (đảng các khu vực 174, BYUT – 151, NU-NS- 20, đảng cộng sản – 27, khối Litvin – 19) trong tổng số 439 đại biểu có mặt tại phòng họp.

Theo luật pháp Ucraina, trong trường hợp luật không được người đứng đầu nhà nước ký nhưng quyền phủ quyết của người đứng đầu nhà nước đã được vượt qua thì luật được công bố với chữ ký của chủ tịch quốc hội.

Tháng giêng thủ lĩnh đảng các khu vực Victor Yanukovich đã có tuyên bố, việc thông qua luật về cá uỷ ban điều tra lâm thời quốc hội sẽ mở đường cho quá trình luận tội tổng thống Ucraina Victor Yushenco. Ông cũng cho biết quá trình sẽ mất nhiều thời gian.

Phương Anh tổng hợp
theo RBK