Theo tin từ hãng thông tấn Unian, chủ tịch quốc hội Ucraina ông Litvin đã phát biểu với báo giới rằng, ngày hôm nay có một khả năng nhất định là bầu cử tổng thống bị gián đoạn.

Ông đánh giá rằng, ngày hôm nay đang có những toan tính đẩy tình hình đến phá sản, làm mất uy tín của cơ quan lập pháp và “đặt vấn đề về tính hợp lý của việc tiến hành bầu cử”.

Ông nói: “Hoàn toàn có khả năng và sự lo ngại cuộc bầu cử tổng thống có thể không xảy ra, và nếu xảy ra thì tương lai cũng không sáng sủa như người ta nói”.

Chủ tịch quốc hội lưu ý rằng, người mà hôm nay nói là có khả năng thắng cử thì chính là người rất hiểu chẳng có khả năng nào cả.

Theo lời của Litvin, nếu các sự kiện tiếp tục vẫn như vậy thì chẳng có một sự bảo đảm nào để luật bầu cử tổng thống với những sự thay đổi mới đang chuẩn bị sẽ được tường minh và dễ hiểu.

Ông lưu ý rằng, nếu không có nguyện vọng nào để hợp tác tích cực thì tất cả cần phải thỏa thuận để thông qua những thay đổi trong luật bầu cử tổng thống, những thay đổi trong luật bầu cử quốc hội và thông qua quyết định chính trị về bầu cử quốc hội và đồng thời người đứng đầu quốc gia.

Ông nói thêm rằng, “Tôi tin rằng, điều đó sẽ bệnh hoạn nhưng là lối thoát tốt nhất ra khỏi tình huống. Tất cả thứ khác – đó là hành động chôn vùi Ucraina”.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN