Chủ tịch quốc hội Ucraina, ông Vladimir Litvin không loại trừ khả năng bầu cử quốc hội trước thời hạn. Ông đã nói như vậy với TTX “UNIAN” trong khi thăm thành phố Kharcov, tại cuộc họp báo.

Ông nói một cách giả định, “tôi không loại trừ bây giờ lại bắt đầu chiến dịch về bầu cử quốc hội trước thời hạn. Nếu một cấu hình không đạt được thì lại có cấu hình khác”.

Theo ý kiến của ông thì bầu cử quốc hội trước thời hạn có thể được tiến hành nhằm “giảm khả năng của đối thủ cạnh tranh, tiến hành thanh trừng đội ngũ, sau khi hoãn cuộc bầu cử tổng thống lại”. Cũng theo lời ông thì sau cuộc bầu cử tổng thống sẽ có một sự thay đổi cán bộ toàn diện và sự di chuyển các nhà chính trị “bị lỡ chuyến bay”.

Ông tiếp tục giả định, “nếu không thông qua ngay được ngày bầu cử tổng thống thì dễ hiểu là sẽ có một kịch bản khác. Nếu người ta cố thay đổi ngày bầu cử thì có nghĩa là sẽ dùng công nghệ khác”

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề