Tại cuộc tọa đàm “Svoboda na Inter” chủ tịch Quốc hội V.Litvin cho rằng, Quốc hội không nên xem xét chương trình hành động của chính phủ bởi vì nó không chứa đựng những hành động cụ thể để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. Thay vì vào đó ông đề nghị phân tích những kết quả thi hành những dự luật chống khủng hoảng đã ban hành.

Ông nói: Cá nhân tôi muốn chương trình này không thông qua ở Quốc hội bởi vì trong đó chỉ có những tổ hợp từ ngữ, tìm kiếm dự trữ, xắn tay áo và làm việc tích cực nhưng không một ai biết làm gì trong khi cả thế giới đang sụp đổ. Cái nên làm là xem xét kết quả của những dự luật đã thông qua.

Ông tin rằng, việc điều chỉnh Ngân sách cần phải tiến hành chỉ sau khi đã có kết quả thực tế của những dự luật này.

Ông nói: “Tôi hiểu cuộc đấu tranh không phải vì việc đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng mà là vì thay thế quyền lực của nhau”. Ông đồng thời phê phán những dự tính của đảng “Regiony” phong tỏa Quốc hội trong tuần tới để phản đối chính phủ. “Quốc hội vẫn làm việc. Nếu phản đối chính phủ thì hãy phong tỏa tòa nhà chính phủ nhưng hãy để cho Quốc hội làm việc”. Ông kếu gọi đảng “Regiony”: Hãy trình chương trình chống khủng hoảng của đảng lên Quốc hội và chúng ta sẽ xem xét và thông qua nó, nếu chính phủ không thực hiện được thì bản quyền sẽ còn lại trong sử sách. Phong tỏa hoạt động của Quốc hội sẽ làm giảm uy tín của chính những người ứng viên tranh cử sắp tới. “Nếu chúng ta làm đổ vỡ Quốc hội khóa này thì chỉ có lợi cho những lực lượng mới thắng cử trong vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống mà thôi”.

Cựu chủ tịch Quốc hội, ông A.Yatsenhuk nói: Phong tỏa hoạt động của Quốc hội chỉ làm tình hình chính trị căng thẳng thêm.

Lưu ý rằng, trước đó ông V.Litvin đã chỉ trích mưu đồ của đảng “Regiony” tiến hành các cuộc biểu tình phản đối. Theo ông thì những hành động như vậy được tổ chức là để cướp cái cuối cùng của dân mà thôi.

Hoàng Xuân Kiểm