Chủ tịch quốc hội Ucraina, ông Vladimir Litvin tin tưởng rằng, tuyên bố của Tổng thư ký NATO, ông Yap de Hoop Skhaffer về sự chưa sẵn sàng của Ucraina gia nhập NATO sẽ mang lại cho đất nước một sự bình yên. Ông Litvin đã tuyên bố như vậy trên kênh truyền hình TV5.

Ông nói: “Tôi chào mừng tuyên bố của tổng thư ký NATO. Một quan điểm như vậy là tương ứng với tâm trạng chung của đai đa số người Ucraina. Tôi cho rằng, điều này sẽ mang lại một sự bình yên và một sự xác định trong xã hội Ucraina”.

Chủ tịch quốc hội đánh giá rằng, trong vấn đề gia nhập NATO của Ucraina thì không phải nói về hình thức mà phải nói đến nội dung của quá trình này. Ông nói: “Còn nội dung là ở chỗ, chúng ta cần phải bảo đảm an ninh của nhà nước để sao cho chúng ta có thể nhìn ra ngoài đường chân trời”.

Như “UNIAN” đã thông báo, ngày 21 tháng 7 năm 2009 ông Tổng thư ký khối quân sự Bắc đại tây dương (NATO), ông Hoop Skhaffer đã tuyên bố rằng, Ucraina và Georgia hiện tại chưa sẵn sàng gia nhập NATO, và chưa chắc tình hình này sẽ thay đổi trong tương lai gần.

Ông nói: “Ngày hôm nay, cả Georgia và cả Ucraina đều chưa sẵn sàng cho điều này (gia nhập NATO – nd). Tình hình chính trị nội bộ ở Ucraina là phức tạp nếu nói bằng ngôn ngữ ngoại giao, còn ở Georgia thì cũng không đơn giản”.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề