Uỷ ban thanh tra-kiểm soát trung ương Ucraina (KRU) theo nhiệm vụ của thủ tướng giao sẽ tăng cường kiểm tra các bộ có thành viên đảng chính trị thân tổng thống NU-NS đứng đầu.

Chủ tịch KRU ông Nhikolai Sivulski buộc tội bộ dịch vụ dân sinh do ông Alechsay Kucherenko (NU-NS) đứng đầu là sử dụng tiền ngân sách sai mục đích. “Khoảng 2 tuần trước tôi đã chuyển cho HĐBT thông tin về việc sử dụng tiền trợ cấp tiết kiệm năng lượng. Thất thoát ở đó đến 1,5 tỷ”, – ông Sivulski nói.

Đây là lời buộc tội nặng nề thứ hai đối với các bộ trưởng thân cận với tổng thống. Trước đó KRU đã buộc tội bộ trưởng quốc phòng ông Yuri Ekhanurov đã biển thủ tiền chế độ ăn của binh lính, tiền mua nhiên liệu và cấp đất sai quy định.

Theo tin từ nguồn tin trong KRU cung cấp cho bá Delo, tính đến hiện nay các cuộc thanh tra chi tiết đang được tiến hành tại Bộ xây dựng và phát triển các vùng, Bộ giáo dục, Bộ văn hoá và Bộ tư pháp. Tới đây sẽ đến lượt Bộ các tình trạng khẩn cấp. Không hiểu do vô tình hay hữu ý mà tất cả các cơ quan bộ bị thanh tra này đều do những người tích cực vận động ủng hộ tổng thống lãnh đạo.

Trong danh sách thanh tra của KRU không hề có cơ quan nào thuộc quyền điều khiển của những người thân cận khối BYUT.

Bộ dịch vụ dân sinh do ông Alechsay Kucherenko lãnh đạo bị buộc tội làm lãng phí 1,5 tỷ grivna, số tiền này thất thoát do các trang thiết bị được bộ này mua nhưng không được lắp đặt. “Các thất thoát này xảy ra ở khu vực, nhưng người phải trả lời là bộ trưởng”, – KRU tuyên bố.

Các cuộc thanh tra Bộ xây dựng và phát triển các vùng, Bộ giáo dục, Bộ văn hoá và Bộ tư pháp bắt đầu từ tháng 2-3. Trưởng ban tài chính Bộ xây dựng và phát triển các vùng Anatoly Kasianhik khẳng định với Delo rằng hiện đang tiến hành kiểm toán định kỳ việc thực hiện ngân sách giai đoạn 2006-2008.

Bộ văn hoá và các doanh nghiệp trực thuộc cũng đang bị thanh tra tổng thể. “Hiện KRU đang thanh tra các doanh nghiệp trực thuộc Bộ văn hoá”, – trưởng ban thanh ta-kiểm tra bộ bà Alla Fedorenko cho biết.

Bộ ngoại giao cho biết, việc kiểm tra ban kiểm tra tài chính đã kết thúc từ tháng 3. Hoạt động thanh tra của KRU không được nhắc đến nữa. Bộ tư pháp cũng vậy. “Và kết luận chung là tốt”, – trưởng ban thanh tra-kiểm tra Alechsay kopyl tự hào thông báo với Delo. Còn tại Bộ gia đình, thanh niên và thể thao thì giới hạn ở lời thoát thác ngắn ngủi: “Thanh tra của KRU đã, đang và sẽ có ở bộ chúng tôi”.

Còn Bộ các tình trạng khẩn cấp thì đang chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho cuộc thanh tra của KRU của ông Sivulski. “KRU dự định kiểm tra các dự án mua sắm quốc gia do bộ thực hiện từ đầu năm 2008 đến kỳ quyết toán năm 2009”, – trưởng ban báo chí Bộ này Ruslana Kovalchuk thông báo. Cuộc kiểm tra phải bắt đầu từ 1-6. Theo bà cho biết đây đã là kỳ kiểm tra thứ 15 trong 1,5 năm qua.

Lê Tâm
theo Delo

»Cùng chủ đề