Hiện nay quyết định miễn nhiệm người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia có thể được Quốc hội Ukraina xem xét tại một cuộc họp.Tại Quốc Hội Ukraina ủy ban về chính sách tài chính, hải quan và thuế đã ủng hộ dự thảo nghị quyết về việc sa thải ông Yakov Smoliy khỏi chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Quốc gia. Điều này đã được tuyên bố bởi phó chủ tịch ủy ban, đại biểu Quốc hội ông Yaroshhlav Zheleznyak trên Facebook vào thứ năm ngày 2 tháng 7.”Ủy ban Tài chính ủng hộ sắc lệnh sa thải ông Smoliy khỏi chức vụ người đứng đầu Ngân Hàng Quốc Gia Ukraina. 16 người” đồng ý”.

“Các đại diện của phe “Golos” đã không bỏ phiếu cho quyết định này. Chúng tôi chưa bao giờ nghe người nào chính xác gây áp lực chính trị có hệ thống”, ông Zheleznyak viết.Đại biểu quốc hội nhắn mạnh rằng ông Smoly không có mặt trong cuộc họp của ủy ban.Hôm nay, ông Smoly đã tổ chức một cuộc họp với các nhà lãnh đạo ngân hàng Ukraina. Ông đã báo cáo về lý do từ chức và áp lực chính trị có hệ thống đang được tiến hành ở Ngân hàng quốc gia Ukraina ( NBU).Ngày hôm trước, người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia Ukraina đã từ chức.

Ông Yakov Smoliy giải thích quyết định của mình bằng lí do “áp lực chính trị có hệ thống” được thực hiện tại Ngân hàng quốc gia(NBU) trong một thời gian dài.Sau đó IMF đã phản ứng với việc từ chức của người đứng đầu Ngân Hàng Quốc Gia( NBU) ông Smoly. Người kế nhiệm từ ông Smoly phải đảm bảo sự độc lập của cơ quan quản lý ngân hàng Ukraina, IMF cho biết.Các phương tiện truyền thông cũng nêu tên các ứng cử viên cho chức vụ người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia. Ngân hàng trung ương có thể đứng đầu bởi cựu giám đốc của Raiffeisen Bank Aval, người đứng đầu Ukgazbank hoặc cựu bộ trưởng kinh tế, theo thông tin phương tiện truyền thông,

Kiều Trinh theo https://korrespondent.net/ukraine/4247356

»Cùng chủ đề