Tất cả các lực lượng chính trị đều đã khởi động mùa bầu cử. Ngày nay có không dưới 10 tổ chức chính trị đang tích cực hoạt động: các thủ lĩnh đi về các vùng, công tác với các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các ban tham mưu bầu cử.

Cuộc kiểm tra tình hình các lực lượng chính trị tại Ucraina của Uỷ ban cử tri tiến hành đã cho thấy điều đó.

Nếu kỳ bầu cử quốc hội diễn ra trong năm nay, thì dù với hệ thống bầu cử hiện nay cũng chỉ có 6-8 lực lượng chính trị có cơ hội vượt qua.

Trong trường hợp áp dụng “danh sách mở” đồng thời với việc đổi mới về chất thành phần các khối đã có.

KYU nhận thấy, mặt bằng các đảng phái tại Ucraina đang đi vào quá trình cải tổ.

Các đảng phái lớn nhất và có tiếng nhất mất dần uy tín và đang lao đao vì những bất đồng nội bộ. Sự yếu kếm trong việc đối đầu với khủng hoảng kinh tế và chính trị, cuộc tranh giành quyền lực và quyền hạn vì chính quyền lực đã khiến các cử tri mệt mỏi.

Trong nước đang diễn ra sự xoay chuyển các vị trí cao cấp, vì vậy các lực lượng chính trị mới có được sự tăng trưởng và danh tiếng.

Ngoài ra, sự xuất hiện các lực lượng mới cũng đáp ứng được chờ đợi của cử tri, vì thế những dự án mới được chú ý hơn, quan tâm hơn, khiến chúng có được chỉ số uy tín khởi động đáng kể.

Tuy nhiên các lực lượng mới lại chưa có được những người ủng hộ bền vững, vì vậy họ phải tập trung phát triển các chi nhánh và mang tư tưởng của mình đến với từng cử tri.

Hệ thống bầu cử hiện hành cho phép tạo ra nhiều đảng phái chính trị trong các cơ cấu kín, không có được dân chủ nội bộ và mối quan hệ với cử tri, KYU nhận định.

Thành phần tư tưởng trong đảng phái hầu như không tác động gì đến quyết định của lãnh đạo đảng.

Khi nguy cơ bầu cử quốc hội và bầu cử địa phương trước thời hạn xuất hiện, các đảng phái lập tức gia tăng cuộc tranh giành ảnh hưởng và tiềm lực nội bộ. Việc đó dẫn đến những tổn thất hình ảnh và các vụ tai tiếng, đặc biệt là ở những đảng phái lớn.

Không một lực lượng chính trị nào hiện nay có được độc quyền với tiềm lực hành chính và các phương tiện thông tin đại chúng, KYU cho biết. Đa số các đảng  tuy chỉ có chỉ số uy tín tối thiểu nhưng đều không cảm thấy thiếu hụt tiềm năng tài chính.

Lê Tâm
theo Tin tức Ucraina

»Cùng chủ đề