Ủy ban đề nghị Rada thông qua luật chống Colomoyskiy: những đại biểu nào đã bỏ phiếu chống lại quyết định này. Ủy ban Tài chính của Quốc hội đã xem xét hơn 16 nghìn sửa đổi đối với cái gọi là dự luật chống Kolomoyskiy, và đề xuất quốc hội bỏ phiếu để thông qua dự luật này. Có 18 trong số 32 đại biểu của Ủy ban đã bỏ phiếu ủng hộ cho quyết định này.

Theo dữ liệu của Trung tâm Chống tham nhũng, các đại biểu của phái Holos (Tiếng nói), Đoàn kết châu Âu và phần lớn các đại biểu từ Người phụng sự Nhân dân đã bỏ phiếu ủng hộ.

Ba người đã bỏ phiếu chống lại quyết định nói trên: Vasilevskaya-Smaglyuk (Người phụng sự nhân dân), Palitsa (Vì tương lai) và Nikolayenko (Tổ quốc/Batkivschina). Hai người không bỏ phiếu: Voronko và Kinzburskaya (cả hai đều là Người phụng sự nhân dân).

“Không bỏ phiếu hoặc vắng mặt: Dubinsky (Người phụng sự nhân dân), Gerega (Vì tương lai), Abramovich (Cương lĩnh đối lập), Kozak (Cương lĩnh đối lập), Malt (Holos), Kulinich (Nhóm niềm tin), Leonov (Người phụng sự nhân dân), Lyashenko Repin (Người phục vụ nhân dân)”, – Ủy ban quốc hội cho biết.

Ủy ban Tài chính quốc hội (Verkhovna Rada) đã xem xét tất cả 16 335 sửa đổi dự luật “chống Kolomoyskiy” đối với các ngân hàng và khuyến nghị các đại biểu ủng hộ dự luật trong lần đọc thứ hai. Phải mất 4 ngày để xem xét các sửa đổi, các quy tắc liên quan đến trường hợp của Privatbank sau lần đọc thứ nhất không thay đổi và được đưa biểu quyết lần thứ hai.

Vào ngày 30 tháng 3, Rada đã hỗ trợ trong lần đầu tiên đọc cái gọi là dự luật chống Kolomoyskiy, số 2571-d liên quan đến việc cải thiện một số cơ chế điều tiết ngân hàng để không trả lại các ngân hàng đã bị xóa sổ cho các chủ sở hữu cũ.

IMF kêu gọi Ukraina thông qua luật nhằm cải thiện cấu trúc các quy định trong lĩnh vực ngân hàng, cũng như cải cách điền địa.

»Cùng chủ đề