Nền kinh tế của Ukraina thể hiện những dấu hiệu ổn định. Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) về các vấn đề đối thoại xã hội và đối thoại Châu Âu Valdis Dombrovskis tuyên bố tại Summit “Đồng sự phía đông” tổ chức ở Riga hôm 22 tháng 5 vừa qua, báo Prime đưa tin.

“Chúng tôi nhìn thấy tình hình trong nền kinh tế Ukraina khá phức tạp. Nền kinh tế đang suy thoái, nó trải qua một quá trình trôi giá đồng nội tệ khá gay gắt trong năm ngoái, thấy mức lạm phát cao. Trong năm nay chúng tôi thấy một sự ổn định nhất định trong nền kinh tế, nhưng nhiều điều còn phụ thuộc vào xung đột ở miền đông có được giải quyết hay không. Nếu tình hình an ninh tốt lên thì có tiềm năng cho nền kinh tế Ukraina khởi sắc”, – ông Dombroskis nói.

Lưu ý rằng, tại Summit “Đồng sự phía đông” ở Riga Ukraina và EU đã ký hiệp định trợ giúp tài chính vĩ mô cho Ukraina 1,8 tỷ Euro. Ukraina sẽ nhận được khoản chuyển ngân lần đầu 600 triệu euro vào cuối tháng 6, sau khi quốc hội Ukraina phê chuẩn các tài liệu hiệp định và Hội đồng giám đốc IMF phê duyệt kết quả xem xét lại chương trình mở rộng trợ cấp tài chính với Ukraina.

Một trong những điều kiện nhận tiền chuyển ngân là NBU phải thông qua tiêu chí xác định các giao dịch liên quan tới các ngân hàng của các cá nhân. NBU cho biết ngày 12 tháng 5 đã thông qua quyết định số 315 “về duyệt Các quy định về xác định những cá nhân liên quan tới ngân hàng”.

Điều kiện nhận khoản chuyển ngân lần thứ ba là thành lập Danh bạ tín dụng trung ương với mục đích làm tốt hơn việc đánh giá rủi ro và giảm thiểu triển vọng trung hạn của phần tín dụng có vấn đề (khó đòi).
Nguồn: “Liga.net”