Ủy ban đặc biệt các nhà cấp tin dụng cho Ukraina thông qua Eurobond cho rằng đề xuất mới của Ukraina về tái cơ cấu nợ là không hợp lý và đã từ chối cuộc gặp gỡ với bộ tài chính nước này. Cuộc gặp gỡ trước đó đã dự định vào ngày thư 5, 6 tháng 8, tại Washington.

Hãng Reuter dẫn nguồn của mình liên quan thương lượng đưa tin. Trước đó, vào ngày 31 tháng 7, các bên đã không thể thỏa thuận các điều kiện và vì thế cuộc gặp gỡ đã được hoãn, Bloomberg cho biết. Ủy ban đặc biệt các nhà cấp tín dụng đã đề nghị thảo luận tiếp theo vào tuần tới để có câu trả lời cho Kyiv.

Lưu ý rằng vào ngày 31 tháng 7 các nhà chủ nợ của Ukraina đề xuất xóa 5% nợ gốc khi tái cơ cấu nó, nhưng trước đó Ukraina đòi hủy bỏ 40% nợ gốc và lui thời hạn thanh lý nợ. Các chuyên gia giả thiết rằng các bên sẽ đồng ý nhân nhượng dưới dạng xóa 25-35% tổng số nợ gốc, những hiện tại vẫn chưa thành công. Các chuyên gia đã nêu con số xóa nợ khả dĩ ở mức từ 25 đến 35%.

Cty “Exostix Partners LLP” và “Raiffeisen Bank International AG” đến lượt mình đánh giá rằng thỏa thuận về tái cơ cấu nợ của Ukraina cần phải ký kết trong vòng 5-6 tuần, trước ngày 23 tháng 9 (ngày Ukraina phải thành toán 500 triệu đô la trái phiếu Eurobond) để có khả năng thuyết phục được nhiều nhà nắm trái phiếu hơn quyết định điều kiện, kết thúc trao đổi nghĩa vụ nợ. Vậy nên các chuyên gia của các công ty nói trên gọi trung tuần tháng 8 là thời gian cuối cùng treent hực tế để thoản thuận tái cơ cấu nợ.

Chính phủ cần phải thanh lý món nợ 500 triệu đô la trái phiếu eurobond vào ngày 23 tháng 9. Đây là khoản nợ gốc đầu tiên phải trả kể từ hồi đầu thương lượng vào tháng 3 năm 2015. Trước thời điểm đó Kyiv chỉ phải thanh toán chiết khấu Coupon cho các khoản nợ mà thôi.

Nguồn: “LB.ua”

»Cùng chủ đề