Ủy ban bầu cử trung ương Ukraina (UBBC) đã đăng ký tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko thành ứng viên tổng thống trong kỳ bầu cử năm 2019, ngày 31 tháng 3.

Như TTX “Ukrinform” thông báo, quyết định này đã được thông qua tại phiên họp UBBC hôm thứ 5, báo Censor.net đưa tin. >>сообщает

Tổng thống Poroshenko tuyên bố về dự định ứng cử cho nhiệm kỳ tổng thống lần thứ II ngỳ 29 tháng 1 năm 2019.

“Cảm nhận trách nhiệm trước đất nước, trước những đồng bào đương đại, trước quá khứ và các thế hệ người Ukraina đã thức tỉnh tôi quyết định ứng cử lần nữa chức vụ tổng thống Ukraina”, – Poroshenko lưu ý.

Ngày 3 tháng 2 Poroshenko đã nộp hồ sơ vào UBBC. Ông đăng ký với tư cách ứng viên độc lập.

Lưu ý rằng, tới ngày 6 tháng 2 năm 2019 đã có 37 ứng viên được đăng ký tranh cử tổng thống. Việc đăng ký chỉ tới ngày 8 tháng 2 năm 2019.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề