Uỷ ban bầu cử quốc gia Ucraina (SIK) dự báo, trong lần xác minh thứ nhất cơ cở dữ liệu của Danh sách cử tri toàn quốc sẽ có từ 5 đến 7 triệu thay đổi.

Cơ quan báo chí của Sik thông báo như vậy với hãng Interfax-Ucraina.

Từ ngày 1-6 cơ quan lập Danh sách đã tiến hành hiệu chỉnh các thông tin cá nhân của cử tri. Theo kết quả lần hiệu chỉnh ban đầu Danh sách cử tri quốc gia Ucraina có hơn 36,6 triệu cử tri, và theo thống kê gần 10% trong đó có thay đổi địa chỉ hàng năm.

Đến thời điểm hiện tại các ban thành lập Danh sách đã nhận được hơn 800 nghìn thông tin điều chỉnh về các cử tri, và hàng ngày còn có thêm 200 nghìn được gửi đến.

SIK cũng nhận được nhiều đơn từ các chính quyền thành phố, vùng và các địa phương từ khắp mọi miền cả nước đề nghị uỷ quyền cho các cơ quan lập Danh sách đưa các sửa đổi vào địa chỉ của công dân có quyền bầu cử.

Theo số liệu của Cơ quan quản lý Danh sách, tính đến 27-7 các ban lập Danh sách đã soạn thảo được 1526 đơn gửi SIK đề nghị sửa đổi thông tin về 64,74 nghìn cử tri.

SIK đã xem xét hơn 400 đơn của chính quyền địa phương từ 15 vùng trên cả nước và giao uỷ nhiệm sửa đổi địa chỉ của gần 29 nghìn cử tri.

Lê Tâm
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề