Uỷ ban Nhà nước về các vấn đề chính sách(GKP) đang có ý định phát triển một chương trình nhằm thiết lập các quỹ bảo lãnh tín dụng.

Svetlana Svisheva – phó trưởng ban GKP – trong cuộc họp báo ngày hôm nay cho biết, quỹ này sẽ có nhiệm vụ bảo lãnh cho các ngân hàng mà đang phải chi trả các món nợ quá hạn. Bà cho biết, những quỹ tín dụng tương tự như thế này đã hoạt động rất có hiệu quả tại Nga cũng như châu Âu.

«Trên thực tế, quỹ sẽ có vai trò là người trung gian thứ 3 để đảm bảo mục đích của các ngân hàng khi nhận tiền là dành cho kinh doanh hoặc tăng cường vốn,” – Svisheva nói.

Bà lưu ý rằng, vốn đầu tư vào quỹ này có thể là tài sản cá nhân hoặc tài sản của chính quyền địa phương, có thể là tiền mặt hoặc bất động sản. Ngoài ra, quỹ sẽ có tác dụng như là một nguồn vốn bảo lãnh của doanh nhân khi có ý định đầu tư vào các doanh nghiệp. Quỹ này sẽ tồn tại dưới hình thức nhà nước và tư nhân cùng hợp tác.

“Chúng tôi đã gửi bản dự án đến Cục hợp tác kĩ thuật của Đức để họ xem xét thêm trước khi nó được chính thức thông qua, vì họ đã có nhiều kinh nghiệm trong vấn để này,” – Svisheva cho hay.

Phamxuan
theo Unian

»Cùng chủ đề