Thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko hy vọng khoản tín dụng lần 2 và 3 của IMF dành cho Ucraina sẽ được gộp làm một.

Thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko hy vọng khoản tín dụng lần 2 và 3 của IMF dành cho Ucraina sẽ được gộp làm một. Bà tuyên bố như vậy để trả lời câu hỏi việc UMF tiếp tục mở tín dụng sẽ tiến hành như thế nào, vì lý do thời hạn triển khai tín dụng đã bị quá hạn.

“Chúng ta sẽ quay trở lại theo đúng lịch trình, và tôi nghĩ có thể gộp hai khoản làm một. Chúng tôi đã đề xuất với IMF là gộp chung khoản 2 và khoản 3, – bà Timosenko tuyên bố. Ngoài ra, bà còn nói, có đầy đủ cơ sở để hy vọng trong vòng hai tuần tới chương trình hợp tác với IMF sẽ được hiệu chỉnh thành công.

“Tôi tin rằng, chương trình hiệu chỉnh sẽ được ký kết. Chúng tôi đã nhất trí, và tôi nghĩ, trong vòng hai tuần tới mọi việc sẽ ổn thoả. Hiện tôi đã có dự báo hết sức khả quan, tôi nhìn thấy cả hai bên đều hướng tới thỏa thuận”, – thủ tướng tuyên bố.

Bà đồng thời nhấn mạnh, trong các đề nghị chỉnh sửa chương trình của IMF không có vấn đề tranh luận gì lớn để không thể giải quyết. “Không có vấn đề gì gây tranh cãi đặc biệt”, – bà Timosenko nhận xét.

Lê Tâm
theo Finance

»Cùng chủ đề