Tất nhiên rồi, người đó là người vừa mới từ bỏ cuộc đua vì ông – đó là thị trưởng Lviv Andrey Sadoviy.

Ông Gritsenko nói trong cuộc “Diễu hành thống nhất vì trật tự” được tổ chức tại tp Lviv. Cơ quan báo chí của ứng viên tổng thống Gritsenko thông báo.

“Người ta thường hỏi tôi trên cương vị tôi là tổng thống thì sẽ đề xuất ai làm thủ tướng. Đó là Andrey Sadoviy. Tôi quả quyết rằng con người này sẽ làm nên sự nghiệp xứng đáng. Bây giờ là sự nghiệp toàn quốc gia. Ông ấy biết làm kinh tế, biết lĩnh vực xã hội, biết đau đáu vì người dân. Chúng ta sẽ không có xung đột giữa tổng thống và trục đứng chính phủ. Chúng tôi sẽ có đa số ở quốc hội, hình thành chính phủ và đây sẽ là chính sách có trách nhiệm. Chúng tôi sẽ làm sự nghiệp khó khăn này”, – ứng viên tổng thống Anatoly Gritsenko tuyên bố.

Ông Sadoviy nói rằng, ông sẽ bỏ phiếu cho Gritsenko trong cuộc bầu cử này.

“Chúng tôi có đặc điểm riêng. Đó là chủ nghĩa yêu nước và nguyện vọng đổi thay. Điều này thúc đẩy chúng tôi tiến lên. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ lập nên trật tự. Cần phải đi tới và bỏ phiếu. Tôi đã quyết định. Tôi sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Gritsenko”, – ông Sadobiy nhấn mạnh.

Trước đó ông Gritsenko đã đưa ra các ứng viên cho bộ ngoại giao, bộ trưởng quốc phòng, giám đốc SBU và trưởng công tố tối cao nếu ông trở thành tổng thống.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề