Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Victor Yushenko giảm sút là một trong những sai lầm chiến lược của ban thư ký tổng thống. Người đứng đầu bộ máy giúp việc của tổng thống bà Vera Ulianchenko đã tuyên bố như vậy.

Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Victor Yushenko giảm sút là một trong những sai lầm chiến lược của ban thư ký tổng thống. Người đứng đầu bộ máy giúp việc của tổng thống bà Vera Ulianchenko đã tuyên bố như vậy.

“Đã không còn đối thoại giữa tổng thống và xã hội. Ông Yushenko mạnh trong giao tiếp với mọi người. Đã hai lần ông được cử tri ủng hộ chính là nhờ giao tiếp trực tiếp với họ: vào năm 2002 và 2004. Ông đến với mọi người khi người ta không đề cập đến ông trên các kênh truyền hình. Và Yushenko đã đưa được tư tưởng và triết lý của mình đến với cử tri”, – văn phòng báo chí tổng thống trích lời bà Ulianchenko.

“Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Ban thư ký là lập lại đối thoại giữa tổng thống và xã hội, đưa đến với mọi người thông tin về tất cả những gì đã được hoàn thành. Vì trên thực tế đã có rất nhiều công việc được thực hiện”, – bà Ulianchenko nhấn mạnh.

“Nhưng chúng ta thường coi những gì làm được chỉ là con số – dường như tự nó có. Còn tất cả những thiếu sót hoặc dang dở thì trút tất cho tổng thống.

Đây chính là thiếu sót nghiêm trọng của Ban thư ký”, – bà nói.

Xin nhắc lại cho bạn đọc tiện theo dõi, đầu tháng 5 trưởng ban thư ký tổng thống tiền nhiệm ông Victor Baloga tuyên bố một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ tổng thống Victor Yushenko hạ thấp là do nhiều tư tưởng và dự định của ông đến từ tương lai.

Phuong Anh
theo liga.net