Đảng Vùng và BYUT sẽ tổ chức những cuộc đàm phán căng thẳng về việc thành lập một liên minh cần thiết trong Quốc hội. Điều này đã được bà Trưởng ban thư ký tổng thống Ulianchenko cho biết trên kênh truyền hình “Tự do”.

Theo lời Ulianchenko, “chúng tôi liên tục được nghe rằng, không hôm nay thì ngày mai sẽ tiến hành việc liên kết các lực lượng chính trị, họ đã hứa hẹn rất nhiều lần tại Quốc hội”.

Đồng thời, đại biểu nhân dân từ khối BYUT Sergei Sobolev nói rằng, BYUT sẽ tạo “liên minh bốn” bao gồm BYUT, Đảng Vùng, khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” và khối Litvin.

“Nếu như xuất hiện một liên minh bốn, nó sẽ thực sự tạo ra một kế hoạch hành động chung cho quốc gia, và nó sẽ góp phần chống lại khủng hoảng tài chính kinh tế”, – Sobolev nói. Ông lưu ý rằng, chính Ulianchenko cũng sẽ trở thành người đồng minh với “liên minh mở rộng” này.

Đại biểu Đảng Vùng Yury Boiko cho rằng, Đảng của ông sẽ không chống đối bất kỳ việc liên kết nào nếu nó không trái lại các nguyên tắc trong đảng.

Trong khi đó, Đại biểu khác từ Đảng Vùng Andrei Kliuev cho hay, người đứng đầu của Đảng Vùng và BYUT là Viktor Yanukovich và Yulia Tymoshenko đã tổ chức định kỳ các cuộc thương thảo về việc thành lập liên minh và sửa đổi Hiến pháp. “Nếu như cách duy nhất là thành lập một liên minh lớn (mega koalitsi) có tác dụng tích cực đến quá trình thoát khỏi khủng hoảng, thì chúng tôi sẽ tán thành nó” – ông nói trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với báo điện tử “Versi”.

Các chuyên gia cũng cho rằng, thành lập liên minh giữa khối Yulia Tymoshenko và Đảng vùng là khả năng duy nhất vào ngày nay có thể đưa Ucraina thoát khỏi sự đối lập về chính trị và giảm thiểu những hậu quả của khủng hoảng tài chính kinh tế.

NNC
theo KOR