Kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2009, quyết định của Ủy Ban truyền thông liên lạc quốc gia Ucraina về việc phê duyệt các mức giá tối đa cho các dịch vụ viễn thông công cộng bắt đầu có hiệu lực. Theo quyết định này, công ty viễn thông Ukrtelecom công bố bảng giá mới cho các dịch vụ liên lạc cố định.

Như cơ quan ngôn luận của Ukrtelecom đã thông báo, đối với các thuê bao không tính theo giờ khi gọi trong thành phố thì phải trả 27,02 grivna mỗi tháng. Đối với các thuê bao tính theo giờ khi gọi trong thành phố thì mức tiền trả phụ thuộc vào số lượng phút mà họ đã đăng ký trước đó.

Ví dụ, khi trả chi phí mỗi tháng là 19,73 grivna thuê bao nhận được 200 phút gọi miễn phí trong phạm vi thành phố, còn nếu gọi nhiều hơn thì chi phí cho một phút gọi là 0,054 grivna.

Khi trả chi phí mỗi tháng là 28,37 grivna thuê bao nhận được 400 phút gọi miễn phí trong phạm vi thành phố, nếu gọi quá số phút đó thì tiền phải trả cho một phút gọi quá là 0,0432 grivna. Để nhận được 500 phút gọi miễn phí hàng tháng thì thuê bao phải trả 31,73 grivna một tháng, giá của mỗi phút vượt quá giới hạn là 0,0396 grivna. Đối với mức tiền trả hàng tháng là 34,13 grivna, thuê bao sẽ được nhận 600 phút miễn phí, nếu vượt quá số phút đó thì phải trả 0,036 grivna 1 phút.

Đối với các tổ chức thuộc ngân sách là khách hàng của Ukrtelecom, mức trả không tính theo giờ của các cuộc gọi trong thành phố từ ngày 18 tháng 5 là 27,02 grivna mỗi tháng. Còn đối với khách hàng không phải là các tổ chức thuộc ngân sách thì mức trả là 40,57 grivna mỗi tháng.

Đối với các tổ chức thuộc ngân sách, mức trả tính theo giờ của các cuộc gọi trong thành phố là 19,73 grivna mỗi tháng, còn các tổ chức không thuộc ngân sách – 28,4 grivna mỗi tháng. Các thuê bao này được nhận 200 phút gọi miễn phí trong phạm vi thành phố, và chi phí cho mỗi phút vượt quá giới hạn là 0,054 grivna.

Đối với các cá nhân và các tổ chức thuộc ngân sách tại các làng và khu đô thị (ngoài các quận trung tâm) mức trả không tính theo giờ cho các cuộc gọi cố định trong thành phố từ ngày 18 tháng 5 là 12,02 grivna mỗi tháng; đối với các doanh nghiệp và tổ chức không thuộc ngân sách – 18,88 grivna mỗi tháng.

Mức trả tính theo giờ đối với các cá nhân và các tổ chức thuộc ngân sách tại các làng và khu đô thị cho các cuộc gọi nội hạt là 10,51 grivna mỗi tháng; đối với các đối tượng không thuộc ngân sách – 16,52 grivna mỗi tháng. Các thuê bao này được nhận 200 phút gọi miễn phí và mỗi phút vượt quá giới hạn phải trả 0,031 grivna.

Đối với các thuê bao thuộc danh mục ưu đãi của Ukrtelecom thì tất cả các quyền lợi hiện tại vẫn được giữ nguyên.

Nhớ rằng, dự thảo mới về các mức giá tối đa được Ủy ban truyền thông liên lạc quốc gia Ucraina tiếp nhận vào ngày 29 tháng 1 năm 2009. Ủy ban này xem xét việc tăng mức giá đối với các thuê bao cố định tại các thành phố và các quận trung tâm.

NNC
theo Pod

»Cùng chủ đề