Vào ngày 9 tháng 11, tại khu vực dân cư Petrovskoye ở Donbass, một giai đoạn mới trong việc tách quân và phương tiện đã bắt đầu. Để theo dõi sự rút quân, các quan sát viên của OSCE đã đến thôn Petrovske.

Vào lúc 12:00, phía Ukraina và cái gọi là “DPR” đã bắn tên lửa trắng như một dấu hiệu sẵn sàng cho việc rút quân tại Petrovske. Sau đó, cácbên  bắn tên lửa xanh báo hiệu rút quân.

Phái bộ OSCE đã ghi nhận vũ khí mà những kẻ khủng bố “DPR” đã loại bỏ khỏi vị trí của chúng. Sau đó, các chiến binh DPR rời Petrovske.

https://www.facebook.com/100043305461772/ideo/107035444083304/

Nguồn: obozrevatel

»Cùng chủ đề