Tiêu chí sắp xếp các tỉnh theo “vùng” kiểm dịch ở Ukraina đã thay đổi.

Quyết định tương ứng được thông qua tại một cuộc họp Chính phủ vào thứ tư ngày 12 tháng 8. Bộ trưởng Bộ Y tế Maxim Stepanov cho biết tại cuộc họp rằng Ukraina rất nhanh chóng vượt qua ngưỡng một nghìn ca mỗi ngày. Số người nhập viện cũng ngày càng đông. “Trước đây chúng tôi xác định mức độ nguy cơ bằng 4 chỉ số: số giường bệnh, ca bệnh, xét nghiệm và mức độ gia tăng số trường hợp nhiễm bệnh. Chúng tôi đã kết hợp hai chỉ số và bây giờ chúng tôi sẽ xác định bằng 3 chỉ số tức là tỉ lệ giường bệnh, xét nghiệm, mức độ bệnh tật trên 100 nghìn dân trong 14 ngày”, – ông Stepanov cho hay.

Theo ông, số lượng xét nghiệm ít nhất phải là 24 người trên 100 nghìn người trong vòng bảy ngày, tỷ lệ nhiễm bệnh trong 14 ngày không được vượt quá tỷ lệ cơ bản là 40 trường hợp trên 100 nghìn trong 14 ngày. Ủy ban nhà nước về an toàn-công nghệ môi trường và các tình huống khẩn cấp đưa ra quyết định về các vùng cứ bảy ngày một lần; quyết định nới lỏng kiểm dịch trong tỉnh không thể được xem xét sớm hơn 14 ngày.

Nếu tỷ lệ giường bệnh trong năm ngày liên tiếp ở ngưỡng 50% hoặc trở lên trong phạm vi toàn tỉnh thì cấp độ màu cam được xác định cho toàn bộ tỉnh, nếu hơn 75% – cấp độ màu đỏ. Ông Stepanov đã công bố những thay đổi tương ứng trong cuộc họp ngắn ngày hôm nay. Ông cho hay thêm các tiêu chí mới đơn giản và dễ hiểu hơn. Điểm tin lại trong ngày qua ở Ukraina có 1433 trường hợp mới nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận. Đồng thời có 752 người Ukraina đã phục hồi trong ngày và 19 người đã tử vong.

kiều Trinh dịch

Nguồn: https://korrespondent.net/ukraine/4262475-v-ukrayne-yzmenyly-kryteryy-zon-karantyna

»Cùng chủ đề