Ngày hôm nay cán bộ điều tra của Cục điều tra của bộ nội vụ Ukraine đã ký giấy gọi đến thẩm vấn cho ông A.Shapovalov, phó thứ nhất của Ngân hàng quốc gia Ukraine (NBU). Hãng tin “UNIAN” đã được thống báo như vậy tại phòng báo chí của bộ nội vụ Ukraine.

Bộ trưởng bộ nội vụ Ukraine, ông Lutsenko nhận xét, “Về nguyên tắc, tôi ý thức được rằng, NBU và đồng nội tệ cần phải có sự yên tĩnh. Đây là điều kiện quan trọng để giữ sự ổn định của đồng tiền quốc gia. Nhưng sự yên tĩnh này trong thời gian gần đây bị bọn lừa đảo tài chính sử dụng để ăn cắp các ngân hàng thương mại (NHTM) và dự trữ ngoại hối hàng trăm triệu Grivna”.
Ông thông báo: -“Những tư liệu mà chúng tôi có trong tay và thông tin mới nhất chúng tôi nhận được chứng tỏ về khả năng quy trách nhiệm hình sự cả những người có chức vụ của NBU”.
Bộ trưởng hy vọng rằng, những hành động như thế của cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ tương trợ cho sự ổn định tiếp theo của tỷ giá đồng Grivna.
Ông Lutsenko đồng thời lưu ý rằng ông muốn thu nhận thông tin cả về việc “ai chịu trách nhiệm về thiếu sự kiểm soát đối với những lừa bịp tài chính đồ sộ như thế, khi mà hàng trăm triệu người đang ăn cắp giữa ban ngày”.
Ông nói: -“Ai là người chịu trách nhiệm về tính tích cực của việc rót 83 tỷ Grivna tiền vào hệ thống ngân hàng mà nền kinh tế cũng như từng cá nhân đều không cảm nhận được”.

Hoàng Xuân Kiểm
theo (theo UNIAN)