Cụ thể, ông Gerus đề nghị các nhà lãnh đạo của đảng “Nền tảng đối lập vì cuộc sống” là ông Yuriy Boyko và Viktor Medvedchuk thành lập một công ty tư nhân có thể tham gia thỏa thuận với Gazprom và cung cấp khí đốt cho Ukraina.

Ông Gerus nói: “Để làm điều đó họ không cần chính quyền, cũng không cần tân Tổng thống, cũng như cựu Tổng thống, nhưng họ cần mua khí đốt, mang về Ukraina và bán nó. Tất cả chúng tôi sẽ hoan nghênh và nói lời cảm ơn”.

Ông Gerus cũng nói thêm rằng trong chuyến thăm đến Nga trước đó, ông Boyko và Medvedchuk nên ký ngay hợp đồng mua bán khí đốt với Moscow. “Nếu ông Boyko và ông Medvedchuk đồng ý về một mức giá giá nào đó, họ nên lập tức đưa các điều khoản lên giấy và ký thỏa thuận”.

Bình luận về ý tưởng mới của Kiev nhằm mua khí đốt Nga thông qua một công ty tư nhân, người đứng đầu Trung tâm phân tích Ukraina, nhà kinh tế học Alexander Okhrimenko cho rằng, đây là một tuyên bố hoàn toàn mạo hiểm, bởi vì theo luật Ukraina, sáng kiến này sẽ không thành công.

»Cùng chủ đề