Đối với xã hội Ukraine, lúc này không có gì quan trọng hơn hy vọng chấm dứt chiến sự ở Donbass. Để sự bình yên trở lại 61,8% người Ukraine sẵn sàng từ chối Donbass.

Đây là kết luận được rút ra từ dữ liệu khảo sát do Trung tâm nghiên cứu xã hội Sofia công bố.

Một câu hỏi được các cuộc phỏng vấn đặt ra là xác định nhiệm vụ ưu tiên của tổng thống và chính phủ hiện nay. Trong danh mục 12 lựa chọn, phần lớn (48,5%) ý kiến cho rằng phải ưu tiên kết thúc chiến tranh. Lựa chọn đứng thứ hai (15,6%) là “cải thiện tình hình kinh tế và tạo việc làm.”

Đồng thời, đa số người được hỏi suy nghĩ cần chấm dứt chiến sự và từ chối các vùng lãnh thổ DNR, DLR tự xưng.

Trung tâm Sofia cho biết: “Đa số (61,8%) cho rằng mục tiêu chính là chấm dứt chiến tranh, thậm chí dù phải từ chối các vùng lãnh thổ. Tỷ lệ những người ủng hộ tiếp tục chiến sự cho đến khi giải phóng hoàn toàn các vùng bị chiếm đóng — 22,9%. Số người không trả lời được câu hỏi — 15,3%.”

»Cùng chủ đề