Tính tới ngày hôm nay các công dân Ukraina có thể tới 128 quốc gia mà không cần xin thị thực, còn các công dân Nga – 118 quốc gia.

Hãng Làn sóng Đức (Deutche welle) dẫn dữ liệu của Hiệp hội hàng không quốc tế đưa tin. >>Deutsche Welle

Số lượng các quốc gia mà người Ukraina có thể tới mà không caahnf xin thị thực đã tăng đáng kể. Bây giờ các công dân có Hộ chiếu trắc sinh học có thể đi du lịch mà không cần thị thực tới 26 trong số 28 quốc gia Liên minh Châu Âu. Để nhập cảnh vào Anh và Irlandia vẫn phải xin thị thực.

Xét trong số các quốc gia hậu xô viết tình hình như trên biểu đồ dưới đây >>

Kể từ sau khi có chế độ phi thị thực số lượng lượt người Ukraina cắt biên giới phi thị thực cao hơn một năm trước đó là 2,3 triệu lượt.

Nguồn: Apostrophe

»Cùng chủ đề