Cơ quan an ninh Ukraina (SBU) thông báo rằng trong 5 năm đã có 3280 công dân Ukraina bị giam giữ trên lãnh thổ bị chiếm đống trở về.

Cơ quan này cho biết rằng kể từ ngày đầu của chiến tranh đã trực tiếp tham gia giải phóng các tù binh bị quân khủng bố giam giữ trên lãnh thổ chúng chiếm đóng.

Sau cuộc trao đổi tù binh ngày hôm nay công tác giải phóng tù binh chưa kết thúc, bởi vì vẫn còn trên lãnh thỏ bị chiếm đóng trên 200 công dân Ukraina bị quân khủng bố bắt giữ và tống giam. Cơ quan báo chí SBU cho biết.

Cơ quan này giải thích rằng, kể từ năm 2014 đã giải phóng tất cả cả từ Nga và lãnh thổ bị chiếm đóng số tù nhân là 3280 người.

Cuộc trao đổi lớn số tù nhân giữa Ukraina và Nga theo công thức 35 đổi 35 đã diễn ra ngày 7 tháng 9 năm 2019. Trong số 35 tù nhân người Ukraina có 24 thủy thủ đoàn và 11 người tù nhân chính trị bị Nga giam giữ kể từ năm 2014 tới nay.

Nguồn:
Segodnya

»Cùng chủ đề