Bộ tài chính Ukraina và Ủy ban đặc biệt của các nhà cấp tín dụng đã tuyên bố muốn kết thúc càng nhanh càng tốt tác vụ nợ của Ukraina. Bộ tài chính cùng với Ủy ban đặc biệt các nhà cấp vốn đã ra một bản tuyên bố chung về điều này.

“Đoàn đại biểu Ukraina do ông Vitaly Lisovenko, người đặc nhiệm toàn quyền của chính phủ Ukraina về vấn đề quản trị nợ nhà nước và ủy ban đặc biệt các nhà cấp tín dụng ngày hôm nay, 10 tháng 7 đã tiến hành họp online để thảo luận một loạt các bình diện của tác vụ nợ sắp tới”, – trong thông báo nói.

Kỳ vọng cuộc thảo luận sẽ được tiếp tục vào ngày 15 tháng 7 ở Washington, Hoa Kỳ. Bộ trưởng tài chính Ukraina Natalia Yaresko sẽ tham gia thảo luận về đề tài này. “Các bên đã khẳng định rằng họ có mục đích chung – kết thúc các tác vụ nợ của Ukraina càng nhanh càng tốt”, – trong tuyên bố nói.

Lưu ý rằng, ngày 1 tháng 7, bộ tài chính Ukraina và ủy ban đặc biệt của các nhà cấp tín dụng đã thỏa thuận về những điều kiện về bí mật và bắt đầu thương lượng tái cơ cấu nợ và thương lượng vào tuần tới.

Nguồn: “LB.ua

»Cùng chủ đề