Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ đã thỏa thuận cùng hợp tác soạn thảo ba mô hình máy bay trên nền các máy bay hiện có của thương hiệu “Antonov”.  Phòng báo chí của phó thủ tướng Gennay Zubko thông báo. Đồng thời cũng cho biết rằng hôm thứ 6 ông Zubko đã lãnh đạo đoàn đại biểu Ukraina tại ủy ban liên chính phủ về các vấn đề kinh tế và thương mại đã thảo luận vấn đề này.

“Chúng tôi đã thỏa thuận về cộng sự trong lĩnh vực chế tạo máy bay và phát triển công nghệ vũ trụ, Cũng với Thổ Nhĩ Kỳ Ukraina sẵn sàng soạn thảo và sản xuất những máy bay hành khách và vận tải mới trên nền các mô hình máy bay hiện có của Antonov. Nói riêng, là soạn thảo và sản xuất máy bay hành khách TAN-158 trên nền máy bay An-158; máy bay vận tải cho phía Thổ trên nền máy bay An-158; máy bay cho phía Thổ trên nền máy bay hiện có An-70”, – ông Zubko thông báo.

Lưu ý rằng, thương lượng giữa xí nghiệp nhà nước Antonov và Cty “Turkish Aerospace Industries” về soạn thảo máy bay trên nền máy bay hiện có An-158 đã được bát đầu từ mùa hè năm 2013. Vào tháng 10 cùng năm tổng thống thời điểm đó Victor Yanukovich đã cho ông Erdogan xem máy bay An-158.

Máy bay An-158 được sử dụng vận chuyển tới 99 hành khách trên khoảng cách tới 3000km. Đã soạn thảo trên nền máy bay phản lực thế hệ mới đường bay trung bình An-148. Máy bay đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 28 tháng 4 năm 2010. Máy bay An-178 là phương án vận tải của máy bay hành khách An-158. Nó có thể thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển cơ bản, kể cả vận chuyển các phương tiện kỹ thuật, thả hàng bằng dù có đế, vận chuyển thương bệnh binh, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị và động cơ. Máy bay đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 7 tháng 5 năm 2015.

Máy bay An-70 đồng thời cũng là loại mới của Antonov. Nó có khả năng vận chuyển tới 300 lính dù hoặc 47 tấn hàng. Máy bay đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 16 tháng 12 năm 1994.

Video: An-158 (hành khách) tại triển lãm Paris >>

An-158/148 hành khách >>

An-74 >>

<< An-70 tại Paris

An-124 Ruslan >>

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề