Quốc hội trong tuần này sẽ xem xét dự luật về lưu thông đất nông nghiệp. Ở Kyiv đang có những cuộc biểu tình trước quốc hội nhằm ngăn chặn sự thông qua dự luật này. Vậy sự sửa đổi cho lần đọc thứ hai này có gì mới?

UNN. Theo dự thảo luật về thị trường đất đai, được xử lý cho lần đọc thứ hai, giá đất tối thiểu được đặt không thấp hơn giá trị tiền tệ thông thường mà bây giờ ở Ukraina là 27.499 cho một ha. Điều này được nêu trong các tài liệu trình bày dự luật về thị trường đất đai sau khi tính đến các sửa đổi cho lần đọc thứ hai.

Vì vậy, theo bài thuyết trình cơ quan quản lý và đăng bộ tài nguyên của Nhà nước về định giá tiền tệ thông thường của đất nông nghiệp, giá trị trung bình của 1 ha đất trồng trọt ở Ukraina là 27 499,72 UAH. Tùy thuộc vào khu vực, giá đất trung bình dao động từ 21.411 UAH ở tỉnh Zhytomyr, đến 33.646 UAH ở tỉnh Cherkasy.

Khi thảo luận về việc trình bày cải cách thị trường đất nông nghiệp, chủ tịch ủy ban chính sách nông nghiệp và đất đai Nikolai Solskiy lưu ý: “Giá tối thiểu được thiết lập, theo đó đất có thể được bán không thể thấp hơn giá trị tiền tệ thông thường”.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề