Bộ trưởng nội vụ Ukraina Arsen Avakov thông báo. >>Интерфакс-Украина.

Ukraina gia tăng hợp tác với Quatar trong lĩnh vực thực thi pháp luật, nói riêng là cùng đấu tranh chống tội phạm tin học.

Thế giới mới – đó là những thách thức mới. Chúng tôi thành lập macjk những người chơi chuyên nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng và sẽ mạnh mẽ khi cùng nhau. Bây giờ cũng tôi tích cực làm việc với Hoa Kỳ, Canada, Đức, Australia.

Ngoài ra, chúng tôi có các liên lạc vững chắc với Liên minh Châu Âu và Interpol. Trong khu vực chúng tôi muốn tiến hành công tác dựa vào nước các bạn. Ngoài ra, Ukraina giúp đỡ Quatar trong vấn đề đào tạo chuyên gia thực thi pháp luật, nói riêng là chia sẻ kinh nghiệm luyện tập các đơn vị đặc nhiệm phản ứng nhanh.

Lưu ý rằng Ukraina đã ký hiệp định về phi thị thực với Urugoay.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề