Chính phủ Ukraina ngày hôm qua, 18 tháng 5, đã ký hiệp định với chính phủ Hoa Kỳ về việc Ukraina được nhận sự bảo đảm cho 1 tỷ đô la tín dụng . Nói chung Mỹ dự định sẽ bảo đảm cho Ukraina tuyến tín dụng 2 tỷ đô la. Như PC TTX Unian đưa tin, từ phía chính phủ Ukraina hiệp định do bộ trưởng tài chính Natalia Yaresko ký, còn phía Mỹ do đại sứ Mỹ ở Ukraina Jaffrie Piatt và giám đốc phái bộ USAID Jad Barton đại diện.

Lưu ý rằng, trước đó bộ trưởng tài chính Natalia Yaresko đã tuyên bố rằng Ukraina có ý định thực hiện phát hành trái phiếu Eurobond với số lượng 1 tỷ đô la dưới sự bảo đảm của chính phủ Hoa Kỳ vào giữa hoặc cuối tháng 5. Nói chung Mỹ dự định chi cho Ukraina 2 tỷ bảo đảm tín dụng.

Cùng với các thương lượng về tái cấu trúc từng phần các Trái phiếu châu Âu của Ukraina việc phát hành Giấy có giá dưới sự bảo lãnh của Mỹ là một phần của chương trình chung ủng hộ Ukraina từ phía các cộng sự quốc tế, mà trong khuôn khổ đó Ukraina có thể nhận khoảng 40 tỷ tín dụng trong vòng 4 năm.

Như TTX Unian đã đưa tin, vào cuối tháng 1 năm 2015 Ukraina và Mỹ đã ký tuyên bố về cung cấp cho Ukraina tuyến tín dụng của chính phủ Hoa Kỳ với khối lượng 2 tỷ đô la.

Bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ Jakov Lew đã tuyên bố rằng chính phủ Mỹ dự định đề xuất quốc hội gia tăng bó bảo đảm tín dụng tới 3 tỷ đô la trong trường hợp ở Ukraina tiến hành cải cách chống tham nhũng, cải cách khu vực năng lượng và gia tăng môi trường lành mạnh cho kinh doanh.

Việc cung cấp các bảo đảm nhà nước từ phía chính phủ Mỹ đã trở thành không phải là bwocs đi đầu tiên trong quan hệ với Ukraina. Vào tháng 4 năm 2014 quốc hội Mỹ đã thông qua quyết định chi cho Ukraina 1 tỷ đô la bảo đảm tài chính. Mùa hè năm 2014 Ukraina đã phát hành trái phiếu Eurobond dưới sự bảo đảm của chính phủ Mỹ số lượng 1 tỷ đô la.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề