Ukraina và Izrael đã ký tắt hiệp định về khu vực mậu dịch tự do. Bộ phát triển kinh tế và thương mại Ukraina cho biết.

“Ngày 26 tháng 4 đại diện chính phủ hai bên đã ký tắt về kỹ thuật. Bước tiếp theo sau sẽ là lễ ký long trọng.

Hiện tại công việc là đối chiếu các điều khoản, chỉnh biên các bản dịch, đối chiếu tư pháp để có văn bản hiệp định hoàn chỉnh bằng ba ngôn ngữ: Anh, Ukraina và Ivrit (do thái).

“Dù chỉ là ký tắt những là bước rất quan trọng của thủ tục để đi tới một văn bản chính của hiệp định bằng ba ngôn ngữ”, – đại diện báo chí dẫn lời thứ trưởng bộ kinh tế và thương mại Mikolska tuyên bố.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề