Theo thông tin của tờ báo, tài liệu gồm 5 điều kiện đã được nhân nhượng và thỏa thuận cho phép kết thúc quá trình phê chuẩn Hiệp định về hiệp hội Ukraina-EU.

Chính quyền Hà Lan và Ukraina đã soạn thảo tài liệu nhân nhượng để bổ sung vào Hiệp định nói trên. Tài liệu này cho phép kết thúc quá trình phê chuẩn hiệp đinh về hiệp hội giữa Ukraina và Liên minh Châu Âu. Nguồn tin trong Ban hành chính tổng thống của báo Sevodnya cho biết.

Theo nguồn tin, Ukraina đã sử dụng tới nhiều sự trợ giúp của thủ lĩnh các quốc gia vào quá trình thương lượng, bản thân tổng thống đã gọi điện thoại quốc tế nhiều lần để nhờ trợ giúp cho quá trình thương lượng được thành công, kể cả gọi điện cho phó tổng thống Mỹ Biden, tiến hành 20 cuộc điện đàm với các cộng sự Phương Tây của Ukraina.

Tình hình trở nên căng thẳng khi có những thế lực đã đưa vấn đề ra thượng viện Hà Lan để thông qua quyết định nước này rút lui khỏi hiệp định Ukraina-EU.

“Hiện tại đang tiến hành đối thoại về soạn thảo tài liệu nhân nhượng. Tài liệu này tiên liệu 5 vấn đề then chốt:

  • Hiệp định không tiên liệu thành viên Ukraina trong EU;
  • Hiệp định không cho Ukrainna tiếp cận các quỹ cơ cấu cua EU;
  • Hiệp định không bảo đảm an ninh cho Ukraina;
  • Hiệp định không cho Ukraina quyền tham gia vào các liên minh quốc phòng;
  • Hiệp định không cho người Ukraina quyền có việc làm ở EU.

Trên thực tế thì Hiệp định về hiệp hội giữa Ukrainna và EU không tiên liệu tất cả những vấn đề đó. Chẳng hạn như Đan Mạch đã phê chuẩn Hiệp định Lisboa cũng làm một tài liệu giống như vậy để cảnh báo là chính”, – nguồn tin trong phủ tổng thống cho biết.

Theo lời ông, tài liệu giải thích này cần phải trình ra tại Summit EU ở Brussel vào ngày 15-16 tháng 12 và thông qua tại Hội đồng EU. Trong khi đó tài liệu không có hiệu lực tư pháp đối với Ukraina vì nó không phải tài liệu được tất cả 28 quốc gia thành viên EU phê chuẩn, nó khác với Hiệp đinh về hiệp hội.

Trước đó báo chí đã đưa tin rằng tại Summit Ukraina-EU ở Brussel (ngày 25 tháng 11) sẽ thảo luận vấn đề phê chuẩn hiệp định về hiệp hội Ukraina-EU bởi Hà Lan.

Nhớ rằng, trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 6 tháng 4 ở Hà Lan đã có 61% người tham gia bỏ phiếu chống lại hiệp định và 38% bỏ phiếu đồng ý, trong khi đó chỉ có 32,28% số cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý.

Hiện tại giữa quốc hội Ukraina và Hà Lan vẫn tiếp tục tư vấn để soạn thảo văn bản bổ sung cho Hiệp định. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đòi hoiir phải có văn bản như vậy để ông có thể hi vọng phái đối lập ở Hà Lan ủng hộ ông trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 3 năm 2017.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề