Lưu ý rằng ở Việt Nam đã bỏ công nghệ truyền hình tương tự từ đầu năm 2018 để chuyển hẳn sang công nghệ số hóa.

Công nghệ truyền hình xuất hiện từ những năm 1950 đầu tiên là ở Pháp, Mỹ và sau đó là ở Liên Xô.

Này đã có công nghệ truyền hình dưới dạng số hóa tín hiệu được phổ biến với chất lượng tốt hơn, công nghệ đơn giản hơn và đặc biệt là phổ biến hơn nhờ sử dụng các kênh vệ tinh công suất lớn, băng thông rộng và mạng truyền Internet toàn cầu.

HĐBT Ukraina đã quyết định từ bỏ công nghệ truyền hình tương tự kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2018 trên toàn lãnh thổ Ukraina  2300

“Chính phủ sẽ giữ lại một vài điểm phát truyền hình tương tự tại khu vực giáp ranh ở Donbass do phần lớn dân trên lãnh thổ bị chiếm đóng vẫn sử dụng công nghệ truyền tương tự.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề