Ngân hàng thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế GDP của Ukraina sẽ gia tăng đột xuất sau khi suy thoái vào năm 2014-2015. Kỳ vọng vào năm 2017 mức tăng trưởng sẽ đạt 3,8%, nghĩa là gấp 4 lần nhiều hơn thời kỳ tổng thống Yanukovich, ngay trước các sự kiện Maydan.

Trong năm 2012, dưới thời Yanukovich GDP của Ukraina tăng trưởng ở mức 0,3%, trong năm 13 – 0%.

Trên nền cuộc chiến tranh suy thoái kinh tế của Ukraina là 8,2% GDP, nhưng đến cuối năm 2015 Ukraina sẽ bắt đầu rư khỏi hố suy thoái, các nhà phân tích của Ngân hàng thế gới WB cho biết.

Trend

Trend GDP của Ukraina theo dự báo của WB

Trong khi đó, họ không làm những phép tính quá lạc quan. “Sự căng thẳng giữa Nga và Ukraina và những chế tài kinh tế hiện hành đặt ra khả năng cho một sự suy giảm kinh tế ở khu vực Eurozone lâu dài. Điều này đồng thời cả những khoản chi phí cho chiến tranh vẫn là rủi ro then chốt cho khu vực.

Việc tăng trưởng dài hạn bị cản trở bởi rào cản cơ cấu, trong đó cả do kinh doanh không ổn định trong môi trường các công cụ tài chính và hệ thống ngân hàng không vững mạnh”, – trong bản giải thích cho dự báo nói.

***

PS: GDP đó là tổng sản phẩm quốc nội được sản xuất ra trong năm và là chỉ số kinh tế vĩ mô thể hiện giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng (nghĩa là hàng hóa và dịch vụ đã được làm ra) được làm ra trong một năm trên lãnh thổ quốc gia để sử dụng, để xuất khẩu và để tích lũy, không phụ thuộc vào tính chất quốc gia của các yếu tố sản xuất. Tăng trưởng GDP là dấu hiệu của sự tăng trưởng kinh tế ở trong nước.

 

Nguồn: “Gordon.ua”

»Cùng chủ đề