Tính bình quân khoản trợ cấp vào cỡ 1500 Hrivnia

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko trong phiên họp về các vấn đề tiền tệ hóa trợ cấp.

“Tôi muốn nói rằng, mục đích của tôi, không chỉ cho tháng 3 mà mãi mãi để trợ cấp được thanh toán bằng tiền mặt để tường người sử dụng số tiền trợ cấp một cách tiết kiệm”, – Poroshenko nói.

Theo ông Poroshenko trả trợ cấp bằng tiền mặt sẽ kích thích người dân tiết kiệm sử dụng khí đốt.

“Kể cả tiền tệ hóa trợ cấp sẽ hướng tới xóa đói nghèo, khi tiền tiết kiệm được người nghèo tự mình sử dụng, nâng cao mức bảo đảm xã hội”, – tổng thống đánh giá.

Poroshenko đồng thời đánh giá rằng, những người nhận trợ cấp sử dụng 1,7-2 lần lượng khí đố nhiều hơn so với những người không có trợ cấp.

Theo lời bộ trưởng chính sách xã hội Andrey Reva, tới thời điểm này có 3 triệu 742 ngàn người nhận trợ cấp, TTX Interfax-Ukraina.

Các khoản thanh toán tương ứng của mua sưởi ấm này sẽ được trả vào tháng 3,4,5. “Sau đó trợ cấp được chuyển sang mùa sau thực hiện, kể từ tháng 5 năm 2019”, – bộ trưởng giải thích.

Ông Reva cũng lưu ý tới con số 69,9% người nhận trợ cấp là hưu trí.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề