Sau khi hôm qua TT Nga Putin tuyên bố phê duyệt vắc xin chống Covid-19 đầu tiên trên thế giới thì hôm nay TT Ukraina Zelensky chỉ thị Bộ Y tế nghiên cứu phát triển vắc xin chống COVID-19 – Bộ trưởng BYT Maxim Stepanov cho biết.

Qua các năm độc lập tiềm lực sản xuất vắc-xin của Ukraina đã bị phá hủy, nhưng Bộ Y tế vẫn biết cách bắt đầu sản xuất – Bộ trưởng cho biết.

“Thời Liên Xô chúng ta có các viện nghiên cứu và cơ sở khoa học hùng mạnh. Chúng ta đã sản xuất được các vắc-xin thích hợp. Sau đó người ta bắt đầu phá hủy tất cả. Hiện nay chúng tôi vẫn có sự hiểu biết, mà từ đó sẽ đưa ra chiến lược bắt đầu sản xuất vắc-xin trong nước tại các cơ sở của chúng tôi”

Ông cho biết Tổng thống đã ra chỉ thị về việc nghiên cứu phát triển vắc xin.

“Mọi người đều hiểu rằng nếu một quốc gia sản xuất được vắc-xin của mình thì chúng ta sẽ ít phụ thuộc hơn vào ai đó. Tuần trước tôi đã tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các công ty dược phẩm hùng mạnh của chúng ta, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, từ Viện Vi sinh vật học cũng tham dự. Các nhà khoa học trong những điều kiện nhất định, với sự kết hợp của tiềm lực khoa học và công nghiệp, có khả năng tạo ra vắc-xin” – Stepanov nói.

Ông tin tưởng rằng các nhà khoa học Ukraina có khả năng tạo ra vắc-xin chống Covid-19. Để làm được điều này thì cần tạo ra các điều kiện cần thiết cho họ.

Lê Thái Kỳ tổng hợp

https://korrespondent.net/ukraine/4262368-zelenskyi-poruchyl-razrabotat-vaktsynu-ot-COVID-19
»Cùng chủ đề