Thủ tưởng Ukraina Volodimir Groisman tuyên bố sự cần thiết của “cách tiệm cận hòa toàn mới của Ukraina đối với các công cụ tài chính”.

Ukraina đã chi hết 4,5 tỉ euro cho việc tẩy rửa hệ thống ngân hàng, thủ tướng nói trong Hội nghị quốc tế về các vấn đề cải cách ở Ukraina lần thứ hai, được tổ chức ở tp Kopenhagen.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng trước mặt Ukraina có rất nhiều nguy cơ, nói riêng đất nước có món nợ nhà nước rất lớn mà mỗi năm phục vụ món nợ này (chiết khấu) tốn 5 tỉ đô la.

“Chúng tôi đã tấy rửa hệ thống ngân hàng và chúng tôi đã tốn kém vào đó 4,5 tỉ euro.

Trong vòng 5 năm tới chúng tôi phải trả món nợ 33 tỉ đô la. Điều này đòi hởi một cách tiệm cận hoàn toàn mới đối với các công cụ tài chính mới trong một hiện thực mới”, – thủ tướng Groisman tuyên bố.

Tẩy rửa hệ thống ngân hàng Ukraina khỏi các ngân hàng không có khả năng thanh toán được tiến hành trong các năm 2014-2015. Tình hình tới tháng 9 năm 2017 ở Ukraina còn 88 ngân hàng đang hoạt động. Bộ tài chính thông báo rằng tới ngày 30 tháng 4 năm 2018 tổng nợ trực tiếp và gián tiếp của nhà nước là 2,021 ngàn tỉ Hrivnia (77,05 tỉ đô la).

Ukraina trong năm 2018 phải trả khoản nợ cho các nhà tài trợ 325,5 tỉ Hrivnia, trong năm 2019 – 317,47 tỉ Hrivnia, trong năm 2020 – 266,07 tỉ Hrivnia.

Nguồn: gordonua.

PS/Comment: Lưu ý rằng trước Cách mạng phẩm giả ở Ukraina có khoảng gần 200 ngân hàng, nhưng đa số các ngân hàng lập nên là để lấy tư cách ngân hàng nhằm vào mục đích đầu cơ trên thị trường tiền tệ và rửa tiền một cách hợp pháp. Chỉ trong vòng 3 năm Ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU) với tư cách là nhà điều tiết lĩnh vực tài chính đã xóa sổ được khoảng 100 ngân hàng thương mại hoàn toàn không đủ năng lực để hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính cho nền kinh tế thực, đồng thời cũng xóa sổ hàng chục trung tâm chuyển đổi tiền tệ ngầm phục vụ rửa tiền..

 

»Cùng chủ đề