Đã 5 năm liên tục, cứ mỗi năm thì các nhà nông Ukraina lại bội thu thêm vài triệu tấn ngủ cốc, với cái đà này thì sự dư thừa thực phẩm ở Ukraina là một vấn đề cần có lối thoát khẩn trương…

Vụ thu hoạch ngũ cốc ở Ukraina đã phá mọi kỷ lục. Chúc mừng Ukraina!

Tính đến ngày 19 tháng 12 thì vụ thu hoạch của Ukraina đã đánh bại tất cả các kỷ lục và đạt tới 70,1 triệu tấn ngũ cốc. Con số này vượt quá mức tối đa 4 triệu tấn trước đó, cơ quan báo chí của Bộ Chính sách nông nghiệp và Thực phẩm thông báo cho biết.

Năm 2018, Ukraina đã thu hoạch vụ ngô kỷ lục – đó là 35,5 triệu tấn, hướng dương – 13,7 triệu tấn và đậu nành – 4,4 triệu tấn.
Trong đó, phần lớn ngũ cốc được thu hoạch ở các vùng Poltava (6,4 triệu tấn), Cherkasy (4,8 triệu tấn) và Vinnitsa (6,1 triệu tấn). Và năng suất cao nhất trong năm 2018 đã được thể hiện ở các tỉnh Cherkasy (72,8 tạ/héc ta), Vinnitsa (71,3 tạ/ha) và Khmelnitsky (71,6 tạ/ ha).

Theo dự báo của Bộ Chính sách nông nghiệp và Thực phẩm, xuất khẩu ngũ cốc trong năm tiếp thị 2018-2019 (tháng 7 năm 2018 – tháng 6 năm 2019) sẽ là 47,2 triệu tấn so với 39,9 triệu tấn trong năm 2017. Trong đó, từ ngày 1 tháng 7 của năm tiếp thị hiện tại, ngành nông nghiệp đã xuất khẩu được 21 triệu tấn ngũ cốc.

Trước đó Bộ thực phẩm nông nghiệp đã nêu lý do chính về sự thành công của ngành nông nghiệp trong nước.
Đồng thời, các chuyên gia đã thông báo rằng Ukraina lần đầu tiên sau 5 năm đã giảm xuất khẩu ngũ cốc. Vụ thu hoạch ngũ cốc ở Ukraina năm 2017 lên tới 61,3 triệu tấn và Ukraina đã xuất khẩu trong năm tiếp thị 2017/2018 (từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018) tới 39,4 triệu tấn ngũ cốc…

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề