Ukraina vào ngày 14 tháng 10 ở London sẽ tiến hành họp tất cả những người nắm giữ trái phiếu của 11 lần phát hành trái phiếu chính phủ Eurobond và 3 lần phát hành trái phiếu chính phủ “Fininpro” đều là những món nợ hiện nằm trong diện phải tái cơ cấu.

Theo thông báo trên website của Sàn vốn Irlandia cuộc họp sẽ đươc tổ chức vào khoảng thời gian 10g00 tới 12g10 theo giờ London, tại văn phòng của cố vấn tư pháp Ukraina “White & Case LLP” trên phố Old Broad Street, số 5.

Nói riêng, những người nắm giữ các trái phiểu trị giá 3 tỷ rúp thời hiệu khử nợ gốc vào ngày 25 tháng 12 cũng được mời tập trung họp vào 11g10 theo giờ London.

Theo thông báo, trong trường hợp số người tham gia cuộc họp không đủ hạn ngạch (quorum) theo luật định thì cuộc họp buộc phải triệu tập lại không sớm hơn 14 ngày, nhưng không muộn hơn 42 ngày.

Như đã thông báo, ngày 27 tháng 8 chính phủ Ukraina và ủy ban các nhà cấp tín dụng do Cty đầu tư Mỹ “Franklin Tempton” đứng đầu đã ký hiệp định về tái cơ cấu nợ số lượng 19 tỷ của Ukraina. Bộ tài chính nước này kỳ vọng quá trình tái cơ cấu nợ nhà nước sẽ kết thúc trước ngày 1 tháng 12 năm 2015.

Như đã biết, ngày 23 tháng 9 Ukraina phải trả 500 triệu đô la tiền nợ gốc theo trái phiếu Eurobond. Các chuyên gia cho biết Kyiv đã không trả số nợ này do đã khởi động quá trình tái cơ cấu số nợ.

Bộ trưởng tài chính Ukraina Natalia Yaresko ngày 22 tháng 9 lại một lần nữa khẳng định rằng Nga không có ưu tiên nào hơn so với các nhà chủ nợ khác trong vấn đề tái cơ cấu món nợ 3 tỷ đô la thông qua việc các trái phiếu chính phủ Eurobond vào cuối năm 2013. Món nợ này được báo chí gọi là món nợ “Yanukovich”, còn tổng thống Ukraina gọi nó là “món đút lót” Yanukovich mà kết quả là Yanukovich đã từ chối ký hiệp định về hiệp hội với EU ngay sau đó.

Nguồn: Sievodnya

»Cùng chủ đề