Theo lời ông Nhikolai Pugachov, Ukraina đã gia tăng vị thế xuất khẩu thị trên thị trường quốc tế nhờ gia tăng xuất khẩu thịt gà.

Trong năm 2018 Ukraina đã xác lập kỷ lục tuyệt đối xuất khẩu thịt gà. Ông Pugachov thông báo.

Theo lời ông, năm ngoái khối lượng xuất khẩu thịt gà đạt mức 329 ngàn tấn.

“Xu hướng đặc biệt của năm 2018 là gia tăng vị thế sản phẩm thịt xuất xứ Ukraina trên thị trường quốc tế nhờ thịt gà”, – trong thông báo nói.

Lưu ý rằng, Ukraina đã gia tăng đáng kể xuất khẩu ngũ cốc và thu được nguồn ngoại tệ 7,2 tỉ đô la. Đứng đầu chỉ số của các nhà nhập khẩu ngũ cốc Ukraina là Ai Cập.

Cơ quan báo chí của Hội đồng về các vấn đề thực phẩm cũng thông báo rằng sản phầm chính xuất khẩu trong năm 2018 là hàng hóa nguyên liệu. Việc cung cấp sản phẩm thực phầm vào các nước khác gia tăng 800 triệu đô la, giá trị xuất khẩu tổng cộng sản phẩm nông nghiệp tăng lên trong năm qua từ 9,6 tỉ đô la lên 10,4 tỉ đô la.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề