Kể từ đầu năm tới hết tháng 5 Ukraina đã tăng xuất khẩu điện năng lên 40,6% so với cùng kỳ năm 2016, đạt mức 2,618 tỉ kWh (ki lô oát giờ) điện. Báo “Interfax-Ukraina” dẫn nguồn bộ năng lượng và công nghiệp than đưa tin.

Việc cung cấp điện năng từ nhà máy Bustyrska TEC (nhiệt điện) theo hướng Hungary, Slovakia và Rumania tăng lên 18% (232,4 triệu kWh, đạt mức 1,526 tỉ ki lô oát giờ điện.

Cung cấp điện vào Ba Lan giảm 6,5% (36,8 triệu kWh) – đạt mức 528,1 triệu kWh.

Cung cấp điện năng vào Moldova đạt 564 triệu kWh, năm ngoài tới tháng 5 chỉ ở mức 3,7 triệu kWh,

Cung cấp điện năng của Ukraina vào Belarus và LB Nga đã ngừng hai năm nay.

Tuy nhiên, Ukraina đã nhập khẩu điện năng từ Belarus 0,5 triệu kWh, từ Nga – 18,8 triệu kWh với tư cách là bảo dưỡng kỹ thuật cho đường dây theo thỏa thuận đôi bên.

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề