Quyết định của cơ quan an ninh và quốc phòng Ukraina về tạm thời đóng cửa tất cả các cửa khẩu trên biên giới với Nga đã được thổng thống phê chuẩn. Ngày 24 tháng 9 Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh đưa vào áp dụng quyết định của cơ quan an ninh và quốc phòng SNBOU ngày 28 tháng 8 “Về những biện pháp cấp bách bảo vệ Ukraina và củng cố khả năng quốc phòng”.

Trong số các vấn đề của tài liệu này có việc giao cho Hội đồng bộ trưởng quyết định vấn đề tạm thời đóng tất cả các điểm cửa khẩu trên biên giới với Liên bang Nga, phòng báo chí người đứng đầu nhà nước thông báo. 

“Quyết định theo trình tự pháp luật về đóng tạm thời các điểm cửa khẩu thông quan trên biên giới quốc gia Ukraina với Liên bang Nga đối với ô tô, tàu biển, đường bộ và chấm dứt chuyển động qua các cửa khẩu, đồng thời trong trường hợp cần thiết – cả vấn đề đóng tạm thời các điểm thông quan đối với các phương tiện giao thông khác”, – trong tài liệu nói. 
Ngoài ra, quyết định của SNBOU do tổng thống ký “tiên liệu các biện pháp tiến hành đơn phương hoạch định biên giới quốc gia của Ukraina với LB Nga và bảo đảm các thiết bị kỹ thuật công trình hợp lý, kể cả nhờ sự trợ giúp kỹ thuật quốc tế”.
Một điểm nữa của tài liệu của quyết định là giao cho HĐBT soạn thảo và đệ trình tổng thống để đưa ra quốc hội xem xét với tư cách là dự luật cấp bách “về việc từ chối của Ukraina thực hiện chính sách đứng ngoài khối”.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Liga.net

»Cùng chủ đề