Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko kêu gọi quốc hội sửa đổi luật về công tố để những người ngay thẳng mới tới làm việc trong cơ quan công tố. Tổng thống Poroshenko nói trong phỏng vấn cho các kênh truyền hình Ukraina hôm qua.

“Chúng ta không nói về từng cá nhân, chúng ta nói về hệ thống. Một người ngay cả là rất tài năng cũng không thể thay đổi được gì cả, bởi vậy chúng ta cần bảo đảm để sửa đổi luật pháp, những thay đổi luật pháp cho phép lực lượng trẻ và mới tới với hệ thống cơ quan công tố để làm việc”, tổng thống tuyên bố.

“Chúng ta sẽ không thể có những bước đi hiệu quả trong cuộc đấu tranh với tội phạm, nếu như chúng ta không  nâng lương từ 2 ngàn Hrivnia, bởi vì tất cả những việc khác sẽ vô ích”, – Poroshenko đánh giá.

Tổng thống Poroshenko phản đối ý kiến của một số phái cho rằng các phó trưởng công tố được cử theo đảng phái. Theo tổng thống các chức vụ phó trưởng cống tố cũng phải phi đang phái.

“Hệ thống như thế không có khả năng được quốc hội thông qua, nó không tương xứng với hiến pháp Ukraina. Cho tới ngày hôm nay chúng ta phải làm tất cả để bảo đảm nguyên tắc tuyển cho cán bộ công khai  và cải cách toàn bộ hệ thống viện công tố của đất nước”, – Poroshenko nói.

Như TTX Unian thông báo, ngày 29 tháng 3 quốc hội đã đồng ý sa thải trưởng công tố tối cao Ukraina Victor Sokin theo đề xuất của tổng thống.

Ngày 21 tháng 4 trưởng phái BPP Yuri Lutsenko tuyên bố rằng tổng thống xem xét tối thiểu 4 ứng viên cho chức vụ trưởng công tố tối cao Ukraina. Theo luật định Ukraina ứng viên chức vụ trưởng công tố tối cao do tổng thống đề xuất cho quốc hội biểu quyết.

Nguồn: TTX Unina

PS/Comment: Ukraina trong vòng 2 năm qua đã sa thải 3 trưởng công tố tối cao – Makhnitskiy, Yarema, Sokin, tuy nhiên các vụ án nổi cộm vẫn chưa có những tiến bộ đáng kể, trong đó phải kể tới các vụ án liên quan tới tội phạm trên quảng trường trong thời kỳ Cách mạng phẩm giá, các tội phạm tham nhũng của chế độ cũ và các tội phạm giết người trên quảng trưởng Kulikovo Pole ở tp Odessa ngày 2 tháng 5 năm 2014.

Có vẻ như Hệ thống công tố đang chống lại những cải cách và thay máu mới mà bằng chứng là những cán bộ và đội ngũ cán bộ trẻ được đưa vào lại bị thải ra, điển hình là phó trưởng công tố tối cao Sakvarelidze và Kasko cùng với đội ngũ cải cách của hai quan chức này đều bị sa thải.

»Cùng chủ đề