Nội các mới có kế hoạch kết thúc hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế sau khi thực hiện các điều kiện của chương trình cho vay. Về điều này đã được Bộ trưởng Tài chính Oksana Markarova công bố trên ICTV. Bà đã giải thích rằng chương trình mới với IMF sẽ dài hơn các chương trình trước, nhưng có thể là chương trình cuối cùng.”Chúng tôi làm việc với IMF.

Chúng tôi có các phái bộ chính thức để thảo luận về chương trình hoặc các sửa đổi của nó. Đây là những gì chúng tôi mong đợi bây giờ để thảo luận về chương trình này. Nó sẽ mới và lâu hơn một chút. Tôi thực sự hy vọng, chúng tôi gọi đó là chương trình cuối cùng. Thật vậy, trong tất cả các năm trước, Ukraina luôn hoàn thành và chấm dứt các chương trình này “, bà Markarova nói.

Bộ trưởng lưu ý rằng nhiệm vụ của Ukraina là “ra khỏi chương trình này (đã làm xong đề án của chương trình – NV)”, như các nước châu Âu khác trước đó đã từng đạt được.“Để thực hiện chương trình theo cách mà nền kinh tế đang ở giai đoạn phát triển khi chúng ta sẽ không cần sự giúp đỡ của chủ nợ. Và chúng ta thực sự có thể tự sống”

.Như OBOZREVATEL cho biết trước đó, rằng Ukraina đang nỗ lực chuẩn bị cho sự ra mắt có thể vào cuối năm 2019 của một chương trình hợp tác mới với IMF trong 3-4 năm…

Nguyễn Văn Vinh theo OBOZREVATEL

»Cùng chủ đề