Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã giao cho HĐBT thông qua kế hoạch kỷ niệm Ngày độc lập của đất nước, trong đó có kế hoạch quyệt binh quân đội ở trung tâm thủ đô Kyiv. >>указе №132/2017,

Chính phủ đã được giao cho thành lập Ban tổ chức và soạn thảo những đề xuất của ủy ban này nhằm chuẩn bị tổ chức sự kiện kỷ niệm 26 năm nền độc lập Ukraina.

Ngày 23 tháng 8, tại Kyiv và các địa điểm dân cư, các cơ quan ngoại giao của Ukraina ở nước ngoài sẽ treo cờ quốc gia và tiến hành chính thức lễ kỷ niệm long trọng Ngày độc lập Ukraina và các tiết mục khác để thể hiện sự tôn trọng các biểu trưng quốc gia và giáo dục long yêu nước Ukraina.

Ngày 24 tháng 8 sẽ tổ chức long trọng Lễ  kỷ niệm Ngày độc lập với sự tham gia của chính quyền, các tổ chức chính quyền tự quản, các tổ chức đấu tranh vì hòa bình và nền độc lập của Ukraina, với sự tham gia cả của những người từng tham gia chiến đấu trong hàng ngũ ATO, đại diện các tổ chức tôn giáo và gới xã hội…

Chi phí tài chính cho các sự kiện là chính phủ.

Ngoài ra, chính phủ được giao tương tác với các tổ chức tôn giáo để làm lễ cầu nguyện cho Ukraina vào ngày 24 tháng 8.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề