Bộ ngoại giao Ukraina sẽ không cho  các quan sát viên chính thức từ nước Nga trong cuộc bầu cử tổng thống.

Bộ ngoại giao đã gửi thư thông báo cho Văn phòng các đinh chế dân chủ và nhân quyền của tổ chức OSCE, bộ trưởng Klimkin tuyên bố. >>Павел Климкин.

“Trên thực tế tôi chẳng thấy sơ hở nào ở đây. Chúng tôi đã cho thấy rõ rằng Bộ ngoại giao sẽ không đăng ký quan sát viên từ nước Nga trong các cuộc bầu cử sắp tới ở Ukraina… Chúng tôi đã gửi công văn tới cơ quan Văn phòng các định chế dân chủ và nhân quyền của OSCE”, – ông Pavlo Klimkin nói trong cuộc họp báo với ngoại trưởng Czhekia hôm thứ 2 ở Kyiv. >>пишет “Интерфакс-Украина”.

Theo lời ông Klimkin, “Thậm chí về mặt tư pháp cho phép các quan sát viên Nga tới cuộc vầu cử là không thể”.

“Tôi hi vọng rằng UBBC trung ương ddoonbgf thời sẽ không đăng ký quan sát viên chính thức tới đây từ Nga. Điều này tuyệt nhiên là không đúng cả về mặt chính trị, về tư pháp và cả trên bình diện đạo đức”, – bộ trưởng nói.

Lưu ý rằng, ngày 9 tháng 1 bộ trưởng Klimkin thông báo đã gửi thư tới Văn phòng các định chế dân chủ và nhân quyền của OSCE, mời tổ chức này cử phái bộ các đại diện tới thanh sát bầu cử ở Ukraina, trong đó cũng nói rằng Ukraina sẽ không tiếp nhận các đại diện Nga trong thành phần của phái bộ này.

Ngày 18 tháng 1 ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo rằng, Nga đã nhận được lời mời của OSCE cử đại diện tham gia phái bộ OSCE thanh sát bầu cử ở Ukraina.

Nguồn: lb,ua

»Cùng chủ đề