Bộ trưởng về vấn đề các lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng Yuri Grymchak nói rằng, tuy không có phương tiện kỹ thuật để xác định các công dân nhận Hộ chiếu Nga, nhưng các dữu liệu về những người nhận hộ chiếu Nga có thể nhận được.

Ukraina có thể xác định những công dân này bởi vì những dữ liệu này ở Nga cũng không bị mật hóa.

“Có thể nhận danh sách những người nhận quốc tịch Nga như là quốc tịch thứ hai. Vì rằng theo luật pháp Nga cho phép có quốc tịch thứ hai và thứ ba, nhưng điều này cần phải thông báo cho cơ quan chính quyền. Vì vậy tôi không thấy vấn đề trong việc có một danh sách những người Ukraina nhận quốc tịch Nga và chúng ta sẽ hoàn toàn có được dữ liệu”, – ông Grymchak nhấn mạnh.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề